انواع معما و چیستان های جدید و سخت

اگر بـه دنبال معماهایی برای بزرگسالان هستید کـه در جیب پشتی خود بـه عنوان راهی برای شروع مکالمه یا بیرون کشیدن بـه عنوان یک ترفند مهمانی در جیب عقب خود نگه دارید، خوش شانس هستید. ما در این جا سؤالات ترفندی، معماهای راحت، معماهای سخت و معماهای سرگرم کننده برای شـما داریم. این ترفند بـه خاطر سپردن دسته‌اي از این موارد اسـت تا زمانی کـه می خواهید دوستان و خانواده‌تان را امتحان کنید، ان‌ها را در معرض داشته باشید .

این فهرست معماها را بخوانید تا ببینید آیا میتوانید آن ها را بفهمید یا خیر. وقتی همه ی انها را خواندید ؛ زمان شروع بـه اشتراک گذاری اسـت. ببینید آیا بهترین دوست شـما واقعاً می‌داند کـه هنگام خشک کردن چه چیزی خیس می‌شود یا چگونه این معماهای ریاضی را حل کند. عده اي از این‌ها یقیناً سخت هستند!

معماهای خنده دار برای بزرگسالان

1. ساعت چند اسـت کـه فیل روی حصار مینشیند؟

پاسخ: زمان تعمیر حصار اسـت.

2. چه چیزی در هنگام خشک شدن خیس می‌شود؟

جواب: حوله

3. چه چیزی را میتوانید در دست راست خود بگیرید اما در دست چپ هرگز؟

پاسخ: دست چپ خودتان را

4. چه چیزی را می‌توانید بگیرید، اما پرتاب نکنید؟

جواب : سرماخوردگی

انواع معما و چیستان های جدید و سخت

5. چه گروهی هرگز موسیقی نمی‌نوازد؟

جواب: کش لاستیکی

6. چه چیزی چشم هاي‌ زیادی دارد اما نمیتواند ببیند؟

جواب : یک شماره سیب زمینی

7. چه چیزی یک چشم دارد، اما نمیتواند ببیند؟

جواب: سوزن

8. کدام دو چیز را هرگز نمی‌توانید برای صبحانه بخورید؟

ج: ناهار و شام

9. پایان همه ی چیز چیست؟

جواب: حرف “ز”

10. کدام قسمت مرغ بیشترین پر را دارد؟

جواب: بیرون

انواع معما و چیستان های جدید و سخت

11. یک هواپیما بین مرز فرانسه و بلژیک سقوط کرد. بازماندگان کجا دفن شدند؟

پاسخ: بازماندگان نیازی بـه دفن ندارند.

12. افراد فقیر ان را دارند. افراد ثروتمند بـه ان نیاز دارند؟

پاسخ: هیچی

13. من شهر دارم اما خانه ندارم. من کوه دارم اما درخت ندارم. من آب دارم اما ماهی ندارم. من چی هستم؟

پاسخ : یک نقشه

14. سازنده ان نیازی بـه ان ندارد. کسی کـه ان را میخرد هیچ فایده اي از ان ندارد. شخصی کـه از ان استفاده می کند نه میتواند ان را ببیند و نه احساس کند. چیست؟

جواب: تابوت

15. مهم نیست چقدر کم یا چقدر از من استفاده می‌کنی، هرماه مرا عوض می کني. من چی هستم؟

پاسخ: یک تقویم

انواع معما و چیستان های جدید و سخت

16. من شاخه دارم، اما میوه، تنه و برگ ندارم. من چی هستم؟

پاسخ: بانک

17. انچه متعلق بـه شماست، اما دیگران از ان استفاده میکنند.

پاسخ: نام شـما

18. اگر خواهر دایی شـما خاله شـما نیست، چه نسبتی با شـما دارد؟

جواب: مادرت

معماهای ریاضی

1. چه سه عددی کـه هیچکدام صفر نیستند، چه باهم جمع شوند و چه ضرب شوند، نتیجه یکسانی بـه دست میدهند؟

جواب: یک، دو و سه

2. سه دختر گفتند کـه بیل برادر آنهاست. بیل می گوید کـه برادری ندارد. بیل واقعا چند برادر دارد؟

پاسخ: هیچ کدام. او سه خواهر دارد.

3. دیروز من 21 سالم بودو سال بعد 24 ساله میشوم. تولد من کی اسـت؟

پاسخ: 31 اسفند; امروز 1 فروردین اسـت.

4. دختر بچه اي بـه مغازه میرود و یک دوجین تخم مرغ میخرد. همان طور کـه او بـه خانه می‌رود، همه ی بـه جز سه شماره شکسته میشوند. چند شماره تخم مرغ نشکن باقیمانده اسـت؟

جواب: سه

5. مردی دخترانش را توصیف میکند و میگوید: «همه ی بلوندند،بـه جز دو تا. همه ی سبزه بـه جز دو. و همه ی مو قرمزها بـه جز دو نفر. چند دختر دارد؟

جواب: سه: بلوند، سبزه و مو قرمز

انواع معما و چیستان های جدید و سخت

6. اگر سه سیب باشد و دو تا را بردارید، چند سیب دارید؟

پاسخ: شـما دو سیب دارید.

7. یک دختر بـه تعداد خواهران برادر دارد، اما هر برادر فقط نصف تعداد خواهران برادر دارد. درخانواده چند برادر و خواهر وجوددارد؟

جواب: چهار خواهر و سه برادر

8. اگر گروه دو نفر و سه نفر جمعیت باشند، چهار و پنج چیست؟

پاسخ: نه

9. سارا چهار دختر دارد و هر یک از دخترانش یک برادر دارند. سارا چند فرزند دارد؟

پاسخ: پنج – هر دختر یک برادر دارد.

10. کدام یک سنگین تر اسـت: یک تن آجر یا یک تن پر؟

پاسخ: وزن آن ها یکسان اسـت

معما های سخت جدید

1. یکی را بیرون بیاور و سرم را بخراش، من هم اکنون سیاهم اما زمانی قرمز بودم. من چی هستم؟

پاسخ: یک کبریت

2. دو پدر و دو پسر در خودرو هستند، اما فقط سه نفر در اتومبیل هستند. چگونه؟

جواب: پدربزرگ و پدر و پسر هستند

3. وقتی می خواهید از ان استفاده کنید چه چیزی را بیرون می‌ریزید اما وقتی نمیخواهید از ان استفاده کنید، ان را وارد می کنید؟

جواب: یک لنگر

4. ​​املای کدام کلمه در فرهنگ لغت غلط اسـت؟

پاسخ: اشتباه اسـت

انواع معما و چیستان های جدید و سخت

5. مردی در باران شدید بیرون می‌رود کـه هیچ چیزی وی را از ان محافظت نمیکند. موهاش خیس نمیشه او چگونه ان کار را انجام میدهد؟

پاسخ: او کچل اسـت.

6. چه چیزی آن قدر شکننده اسـت کـه گفتن نامش ان را می شکند؟

جواب: سکوت

7. چه چیزی میتواند یک اتاق را پر کند اما فضایی را اشغال نکند؟

جواب: نور

8. قبل از این کـه بتوانید از ان استفاده کنید چه چیزی باید شکسته شود؟

جواب : یک تخم مرغ

9. چه چیزی گردن دارد اما سر ندارد؟

جواب : گیتار

10. چه چیزی بالا میرود اما هرگز پایین نمی‌آید؟

پاسخ: سن شـما

انواع معما و چیستان های جدید و سخت

11. پدر جرد سه پسر دارد: اسنپ، کراکل و…؟

پاسخ: جرد

12. چه چیزی را میتوانید بشکنید، حتی اگر هرگز ان را نگیرید یا دست نزنید؟

جواب: یک قول

13. چه چیزی پا دارد، اما راه نمی‌رود؟

جواب: یک صندلی

14. هر چه این بیشتر باشد، کمتر میبینید. چیست؟

جواب: تاریکی

15. چه چیزی کلیدهای زیادی دارد اما نمیتواند یک قفل را باز کند؟

پاسخ: پیانو

انواع معما و چیستان های جدید و سخت

16. چه چیزی بالا و پایین می‌رود اما حرکت نمیکند؟

جواب : یک راه پله

17. هر چه سریع تر بدوید گرفتن چه چیزی سخت تر اسـت؟

پاسخ: نفس شـما

18. چه چیزی کلمات دارد، اما هرگز صحبت نمیکند؟

جواب: یک کتاب

در پایان

دراین پست از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز تعدادی ار انواع معما و چیستان هاي‌ متفاوتی را انتشار کرده ایم تا شـما با وستانتان بـه اشتراک بگذارید و برای یافتن پاسخ انها بـه فکر بروید و تلاش کنید. امیدواریم کـه از مطالب بـه اشتراک گذاشته لذت برده باشید

نوشته انواع معما و چیستان های جدید و سخت اولین بار در تالاب. پدیدار شد.