افزایش قیمت روغن‌های صنعتی

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اخیراً با نظر افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور موافقت کرده است. شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور با توجه به افزایش هزینه تولید و همچنین افزایش […]