سیستم ارتینگ و کاربردهای آن

 

سیستم ارتینگ و کاربردهای آن
سیستم ارتینگ و کاربردهای آن

سیستم ارتینگ یا زمین‌بندی یک سیستم الکتریکی است که برای حفاظت از افراد و تجهیزات در برابر برق گرفتگی و اضافه ولتاژ استفاده می‌شود. این سیستم با اتصال تجهیزات و سازه‌ها به زمین، اختلاف پتانسیل بین آن‌ها و زمین را کاهش می‌دهد و از وقوع برق گرفتگی جلوگیری می‌کند.

کاربردهای سیستم ارتینگ

سیستم ارتینگ کاربردهای مختلفی دارد، از جمله:

 1. حفاظت از افراد در برابر برق گرفتگی: در صورت اتصال بدنه یک دستگاه برقی به برق، جریان برق از طریق سیم ارت به زمین منتقل می‌شود و از برق گرفتگی افراد جلوگیری می‌کند.
 2. حفاظت از تجهیزات در برابر اضافه ولتاژ: در صورت بروز اضافه ولتاژ در شبکه برق، سیستم ارتینگ جریان اضافه ولتاژ را به زمین منتقل می‌کند و از آسیب دیدن تجهیزات جلوگیری می‌کند.
 3. کاهش خطر آتش سوزی: در صورت اتصال بدنه یک دستگاه برقی به برق، سیستم ارتینگ جریان برق را به زمین منتقل می‌کند و از آتش سوزی جلوگیری می‌کند.

انواع سیستم ارتینگ

سیستم‌های ارتینگ به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 1. سیستم ارتینگ عمومی: این سیستم به طور کلی برای حفاظت از ساختمان‌ها و تأسیسات استفاده می‌شود.
 2. سیستم ارتینگ حفاظتی: این سیستم برای حفاظت از تجهیزات حساس به اضافه ولتاژ استفاده می‌شود.

اجزای سیستم ارتینگ

سیستم ارتینگ از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • میله ارت: میله ارت یک میله فلزی است که به زمین فرو می‌رود و نقش اصلی در انتقال جریان برق به زمین را بر عهده دارد.
 • سیم ارت: سیم ارت یک سیم فلزی است که میله ارت را به تجهیزات و سازه‌ها متصل می‌کند.
 • شینه ارت: شینه ارت یک صفحه فلزی است که سیم‌های ارت را به هم متصل می‌کند.
 • خازن ارت: خازن ارت برای کاهش ولتاژ گذرا در سیستم ارتینگ استفاده می‌شود.

اجرای سیستم ارتینگ

اجرای سیستم ارتینگ باید توسط یک متخصص برق انجام شود. مراحل اجرای سیستم ارتینگ به شرح زیر است:

 1. انتخاب محل مناسب برای میله ارت
 2. حفاری چاله برای میله ارت
 3. قرار دادن میله ارت در چاله
 4. پر کردن چاله با بتن
 5. اتصال سیم ارت به میله ارت
 6. اتصال سیم ارت به تجهیزات و سازه‌ها

نکات ایمنی در سیستم ارتینگ

در هنگام اجرای سیستم ارتینگ باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

 • از تجهیزات ایمنی مناسب، مانند دستکش، عینک ایمنی و کفش ایمنی استفاده کنید.
 • قبل از شروع کار، مطمئن شوید که برق ساختمان قطع شده است.
 • از ضربه زدن به میله ارت خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث ترک خوردن میله شود.
 • سیم ارت روکش دار را به طور صحیح به تجهیزات و سازه‌ها متصل کنید.

سیستم ارتینگ یک سیستم مهم است که برای حفاظت از افراد و تجهیزات در برابر برق گرفتگی و اضافه ولتاژ ضروری است. اجرای صحیح سیستم ارتینگ توسط یک متخصص برق، می‌تواند ایمنی افراد و تجهیزات را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

هدف از اجرای سیستم ارتینگ چیست؟

هدف از اجرای سیستم ارتینگ، حفاظت از افراد و تجهیزات در برابر برق گرفتگی و اضافه ولتاژ است. سیستم ارتینگ با اتصال تجهیزات و سازه‌ها به زمین، اختلاف پتانسیل بین آن‌ها و زمین را کاهش می‌دهد و از وقوع برق گرفتگی جلوگیری می‌کند.

مزایای اجرای سیستم ارتینگ

در اینجا به برخی از مزایای اجرای سیستم ارتینگ اشاره می‌کنیم:

 • کاهش خطر برق گرفتگی
 • کاهش خطر آتش سوزی
 • افزایش عمر مفید تجهیزات
 • بهبود عملکرد تجهیزات الکترونیکی
 • جلوگیری از آسیب دیدگی تجهیزات حساس

بنابراین، اجرای سیستم ارتینگ یک اقدام مهم برای افزایش ایمنی و حفاظت از تجهیزات است.

در پاسخ به سؤال شما، می‌توان گفت که هدف از اجرای سیستم ارتینگ، کاهش خطر برق گرفتگی و اضافه ولتاژ است. این سیستم با اتصال تجهیزات و سازه‌ها به زمین، اختلاف پتانسیل بین آن‌ها و زمین را کاهش می‌دهد و از وقوع برق گرفتگی جلوگیری می‌کند.