چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

چشم سوم چیست ؟

چشم سوم مرکز ارتعاش انرژی‌هاي‌ روحی و نیروی روانی خودآگاه و ناخودآگاه اسـت. چشم سوم مرکز فرماندهی روح در جسم و راه رسیدن بـه یگانه‌اندیشی اسـت.

چشم سوم مفهمومی رازآلود و اسرارآمیز دارد. این نظریه بـه وجود یک چشم نمادی در پیشانی انسان اشاره می کند کـه برای دیدن حقیقت بـه کار میرود و انسان میتواند با کمک ان حقایقی را درک کند کـه دو چشم فیزیکی او قادر بـه دیدنش نیستند. این چاکرا بـه انرژی‌هایي مانند دیدن بی‌پرده، شهود، نور و روان مرتبط اسـت. از طریق این چاکراست کـه در راه نیل بـه رهنمودهای درونی، باوجود برتر خود سازگار میشویم.

هنگامی کـه این چاکرا در حال تعادل باشد، خودرا از نظر ذهنی در اوج حس می کنیم. تصوراتمان بلند پروازانه می شوند. نیروی ذاتی استدلال و تعقل در ما متعادل میگردد و فعال می شود. میتوانیم آینده را بـه شکلی مثبت و واقع گرایانه تصور و مشاهده کنیم. این چاکرا باعث میشود دیدی ورای دنیای مادی پیدا کنیم و بـه همین دلیل، ممکن اسـت توانایی‌هاي‌ روحی و تله‌پاتی‌مان افزایش یابد.

چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

بـه افرادی کـه ادعا میکنند کـه ظرفیت و قدرت استفاده و کاربرد از این چشم را دارند، بیننده یا بصیر گفته میشود.

دانشمندان معتقدند کـه چشم سوم مانند یک لوبیا اسـت کـه در بین دو ابرو قرار گرفته و کار ان دریافت سیگنالهای انرژیکی اسـت.چشم سوم در بین دو ابرو قرار گرفته و کار ان دریافت سیگنالهای انرژی وحتی ارسال انها نیز هست.

شـما با استفاده از این چشم می توانید امواج انرژی کـه در محیط هست را احساس کنید این امواج را از طریق مغز یا روح تجزیه و تحلیل کنید ودر نهایت پیام مربوطه را بـه تصویر بکشید این پیام میتواند یک تصویر، یک حس و یا هر چیز ماورایی باشد. معمول استفاده من از این چشم ارسال حس آرامش بـه افراد و دریافت عکسهای انرژیکی اجسام و اشخاص اسـت.

بیشتر بخوانید: معرفی هفت چاکرای بدن به همراه تمرین برای فعال کردن انها

چطور چشم سوم را فعال کنیم؟

یکی از شیوه هاي‌ کاربردی کـه برای فعالسازی چشم سوم استفاده می شود کانالیزه کردن انرژی در بخشی از مغز اسـت کـه بـه ان غده پینه آل گفته می شود.
وقتی کـه انرژی را در اینبخش متمرکز می کنیم تمام قدرت هاي‌ درونی فرد آشکار می شود.
قدرت هایي هم چون تله پاتی و ذهن خوانی. باگوان شری راجنیش ملقب بـه اوشو می‌گوید وقتی انرژی دراین قسمت متمرکز شود هرآنچیزی کـه بگویید و بـه ان فکر کنید رخ خواهد داد.

چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

یعنی با استفاده از این چشم من می توانم هاله افراد موجودات فرا مادی و یا دردها و هر چیز غیر مادی و انرژیکی رابا استفاده از این چشم مشاهده کنم.تست تعیین میزان فعالیت چشم سوم ابتدا شـما بزرگ ترین انگشت خودرا کـه همان انگشت وسط اسـت را از فاصله اي حدود 20 سانتیمتر بـه بین 2 ابرو نزدیک کنید. شـما باید احساسی خاص مانند غلغلک یا حتی درد در ان ناحیه احساس کنید.

اگر هیچ احساسی نداشتید با انگشت سبابه این عمل را انجام دهید و اگرهم باز هیچ احساسی نداشتید با انگشت کوچک عمل را تکرار کنید و اگر بازهم احساس نداشتید با وسیله نوک تیز مثل نوک خودکار این عمل را انجام دهید.

هر چقدر کـه جسمی کـه بـه این چشم نزدیکتر شود نوک پهنتر داشته باشد و هر چه فاصله ان از پیشانی بیشتر باشد نشان دهنده باز بودن این چشم دارد برای مثال اگر شـما نوک خودکار را از فاصله ۱ سانتیمتری احساس میکنید چشم شـما بسیار ضعیف اسـت و اگر انگشت وسط خودرا از فاصله 10 سانتیمتری احساس کنید وضعیت چشم سوم شـما مناسب اسـت. توصیعه میشود این عمل را بـه مدت زیاد تکرار نکنید.

چون ممکن اسـت دچار سر درد شوید.راه‌هاي‌ فعال کردن چشم سوم شـما هر شب یا هر وقتی کـه بیکار بودید می توانید این ناحیه را ماساژ دهید و یا حتی آن را بـه آرامی بخارانید. شـما می توانید از اجسام بهم ریخته کـه شکل خاصی روی آن ها نقش نبسته اسـت به‌ دنبال تصویر خاصی بگردید مانند اشکالی کـه روی سنگ های مرمر تشکیل میشوند

در صورت فعال شدن کامل چشم سوم

چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

1-تبدیل بـه واقعیت شدن اتفاقاتی کـه دوست دارید«همه ی ي افکار و احساساتی کـه تجسم‌کنید انرژی جذب شده حاصل از ان باعث عملی شدن ان اتفاق میشود»

2-سفر بـه بعد زمان و مکان هاي‌ مختلف و دیدن بعد ماورایی اجسام

3-تشخیص اعتبار صحبت دیگران «دروغ یا راست»

4- در گزینه 1 نباید اتفاق بدی برای کسی بخواهند چون احتمال وقوع ان وجوددارد و بخشنده بودن شـما بـه محافظت از توانایی هاي‌ خود‌کمک میکند.

5-دیدن رویاهایی ک اتفاق خواهد افتاد و حس کردن انها حتی در بیداری

6-آگاهی راستین و تکمیلی از دنیای اطراف

چشم سوم چگونه قانون جذب را قدرتمند می کند؟

چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

باگوان شری راجنیش ملقب بـه اوشو می‌گوید

اگر چشم سوم کمی فعال شود بـه هر آنچیزی کـه فکر کنید در زندگی‌تان رخ خواهد داد.

هرچیزی بگویید اتفاق میوفتد و هرچیزی کـه تخیل کنید پدیدار می شود.

او می‌گوید در حال حاضر تخیل شـما بسیار ضعیف اسـت بـه همین خاطر اسـت کـه هیچ یک از تخیلات و خواسته هاي‌ شـما برآورده نمی‌شود.

وقتی چشم سوم فعال می شود دو نیمکره چپ و راست مغز هماهنگ می شوند و قدرت تخیل بـه شدت افزایش مییابد.

بنابر این فقط کافی اسـت فکر چیزی را از سرتان بگذرانید و آنچیز در زندگی واقعی پدیدار خواهد شد.

آیا فعالسازی چشم سوم خطر دارد؟

چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

قدرت و انرژی چشم سوم آن قدر زیاد اسـت کـه اگر بـه یک باره فعال شود ممکن اسـت خطرناک باشد

اما نگران نباشید!! دو نوع متد تمرینی برای فعالسازی چشم سوم وجوددارد:

1- متد ناگهانی

2- متد مرحله بـه مرحله

در متد ناگهانی آزاد سازی انرژِي بسیار نیرومند اسـت و ممکن اسـت فرد توانایی تحمل ان را نداشته باشد. این متد طبق معمول توسط استاد ودر مکتب هاي‌ عرفانی داده می شود.

با این متد ممکن اسـت در 1 روز یا یک هفته بـه نتیجه برسید.اما در متد مرحله بـه مرحله، شـما یک مدیتیشن مخصوص را انتخاب میکنید و ان را روزی یک ساعت تمرین می‌کنید. این متد بین 3 ماه تا 6 ماه نتیجه میدهد.هیچ خطری ندارد و شـما کم کم با فعالسازی توانتان افزایش مییابد.

چاکراها چیست؟

چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

چاکراها کانون‌هاي‌ انرژی در حوزه‌ انرژی‌هاي‌ ماورایی انسان «هاله‌ نورانی انسان» می‎باشند. چاکراها مسئول تبادل انرژی بین هاله‌ انسان و هاله‌ کیهان و هم‌ چنین مسئول متعادل کردن انرژی در سطوح مختلف هاله می‎باشند. هاله‌ نورانی انسان می‌دانی از انرژی‌هاي‌ بسیار لطیف اسـت کـه دور تا دور بدن را بـه صورت یک تخم مرغ احاطه کرده اسـت. هاله‌ي نورانی در حالت معمولی احساس و ادراک نمی‎شود ولی بـه کمک این چشم قابل مشاهده اسـت.

پنج نشانه که حاکی از باز بودن چشم سوم است

چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟

1- احساس خستگی بین ابروها

در کل وقتی چشم سوم باز اسـت ارتباط هوشیارانه بین ابرو ها برقرار می شود. درست مثل این کسی کـه حرکات آهسته راه لمس می کند و گاهی با کوچک‌ترین حرکت احساس انتشار گرما در او رخ می‌دهد.

2- بالابردن دوراندیشی

با باز بودن چشم سوم شـما قادر بـه درک متفاوتی از اتفاقات خواهید بود توانایی فهم چیزی کـه قرار اسـت اتفاق افتد .جالب اسـت کـه چشم سوم کمک تان می کند چیزهایی را ببینید کـه قابل دیدن نیستند. از تجارب تان بیش تر بهره می‌برید و مشکلات را از فاصله دورتر حس میکنید.

3- حساسیت بیشتر نسبت به نور

چشم سوم توانایی دیدن و درک نور و رنگ ها را بسیار قویتر اسـت دو چشم دیگر دارد .رابطه چشم سوم و رنگ نورها در تعداد زیادی از کتب قدیمی مورد بحث بوده اسـت.شخصی کـه چشم سوم باز دارد نور را بـه شکل ستاره و یا مدور میبیند و حتی توانایی دیدن نور پشت ابرها را نیز دارد.

4- حساس و نیاز به تغییر همیشگی

درک این‌که چرا احساس متفاوتی دارید سخت اسـت، فقط این را حس می‌کنید. این تغییر ممکن اسـت بـه تدریج یا یک باره ایجاد شود. شاید دیگر از چیزهایی کـه قبلا برای تان لذت بخش بوده اسـت لذت نبرید، یا از چیزهایی لذت ببرید کـه قبلا برای تان لذت بخش نبوده اسـت. این نیازها و علاقه بـه تغییرات مداوم بخشی از نشانه هاي‌ باز بودن چشم سوم اسـت.

5- بیشتر شدن سردرد

فشاری کـه در سر ایجاد میشود بیشتر از فشاری اسـت کـه در بین دو ابرو احساس می شود. چشم سوم باز برای کسی کـه قبلا ان را تجربه نکرده اسـت می تواند تجربه ي سختی باشد.باز شدن چشم سوم می تواند سبب فشار و درد در سر شود. برای رفع ان بهترین کار قدم زدن در هوای آزاد اسـت.

نوشته چشم سوم چیست و چطور آن را فعال کنیم؟ اولین بار در تالاب. پدیدار شد.