2022 چگونه سالی است؟ | طالع بینی سال 1401 | طالع بینی سال ببر

طالع بینی سال 2022-1401 + نماد سال 1401 + طالع بینی چینی سال ببر

همانگونه کـه تا بـه حال متوجه شده ایید نماد سال 1401 و 2022 ببر اسـت این درحالی اسـت کـه بر اساس حیوان زودیاک چین انتخاب شده اسـت کـه رتبه سوم را دارد دراین قسمت ما بـه مرور چگونگی این طالع بینی و طالع متولدین سال ببر و رویداد هاي‌ پیشگام دراین سال می پردازیم همچنین تمامی چیز هایي کـه باعث خوش شانسی و بدشانسی این متولدین می شود را اشکار می‌کنیم با ما همراه باشید.

اگر شـما جزو دومیلیاردنفری کـه در سراسر جهان سال نو چینی را جشن میگیرند نیستید، بازهم میتوانید در سرگرمی‌هاي‌ مربوط بـه این جشن همراه چینی‌ها باشید. یکی از ان‌ها خواندن و دیدن طالع خود یا اطرافیانتان درسال جدید اسـت.سال نو چینی همراه اسـت با فانوس‌هاي‌ قرمز روشن، دور همی‌هاي‌ خانوادگی و میزهای غذای پروپیمان. البته هر سال نو با نمادی حیوانی از طالع بینی چینی همراه اسـت. سال گذشته سال گاو بودو امسال سال ببر اسـت.

اکثر مردم چین و همچنین عده اي از کشور های شرق و جنوب شرق آسیا کـه از تقویم قمری پیروی می کنند، میدانند کـه تحت کدام علامت حیوانی متولد شده‌اند. بخشی از این افراد معتقدند علامت حیوان شـما میتواند دریچه‌اي بـه شخصیت شـما، چشم ‌انداز شغلی، زندگی عاشقانه باشد و همچنین بخت و اقبال شـما را درسال آینده نشان دهد.

چند سال قبل شاهد بودیم زوج‌هاي‌ جوان می خواستند بچه‌هایشان درسال اسب متولد شوند، سالی کـه از سال بعدش کـه سال گوسفند بود، فرخنده‌تر تلقی میشد.سر درآوردن از طالع بینی چینی کار دشواری اسـت. برای درک ان باید مفاهیم مختلف فلسفی و همچنین روابط بین حیوانات تقویم و ي چگونگی اعمال این مفاهیم در زندگی را بلد باشید.

2022 چگونه سالی است؟ | طالع بینی سال 1401 | طالع بینی سال ببر

حیوان زودیاک چین؛ ببر ۲۰۲۲ بر اساس زودیاک چینی سال ببر اسـت. این سال ببر آبی اسـت کـه از سال نوی چینی ۲۰۲۲ در ۱ فوریه شروع می شود و تا شب سال نو قمری در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ ادامه دارد.

ببر رتبه سوم را در چرخه ۱۲ ساله علائم زودیاک چینی دارد. سال هاي‌ ببر شامل ۱۹۱۴؛ ۱۹۲۶؛ ۱۹۳۸؛ ۱۹۵۰؛ ۱۹۶۲؛ ۱۹۷۴؛ ۱۹۸۶؛ ۱۹۹۸؛ ۲۰۱۰؛ ۲۰۲۲؛ ۲۰۳۴…
ببرها کـه شجاع، بی رحم، قدرتمند و وحشتناک درنظر گرفته میشوند، نماد قدرت و ارباب در فرهنگ چینی هستند. در دوران باستان، مردم طبق معمولً امپراطورها یا پادشاهان رابا ببرها مقایسه می‌کردند. ببرها بـه عنوان خدای حامی کودکان نیز محسوب می‌شوند و والدین کفش و کلاه هایي با طرح ببر را برای نوزادان خود تهیه می کنند.

علامت ببر زودیاک چینی بـه افرادی کـه در سال‌های ببر متولد شده اند این حق را می دهد کـه رهبران طبیعی باشند. آن ها ماجراجو، جاه طلب و دارای حس قوی عدالت هستند، اما شاید کمی مغرور و تندخو نیز باشند.افرادی کـه تحت این علامت بـه دنیا آمده اند، افرادی شکیبا، ثابت قدم، دلیر، و قابل احترام هستند.

معرفی چیستی پنج عنصر و یین و یانگ

طالع بینی چینی از پنج عنصر ثابت برای تعریف بیشتر ویژگی‌هاي‌ هر حیوان استفاده میکند؛ آب، خاک، چوب، فلز و آتش.ان‌ها یا مکمل یکدیگرند یا در تضاد باهم هستند و ویژگی‌هاي‌ متفاوتی را بـه حیوانات مرتبط با خود می دهند.چرخه عناصر درکنار چرخه طالع کار می کند و این دو باهم یک چرخه ۶۰ ساله ایجاد می کنند.

این بدان معناست کـه سال ببر آبی از سال ۱۹۶۲ یعنی ۶۰ سال پیش تا کنون رخ نداده اسـت.اعتقاد بر این اسـت کـه عناصر عده اي از ویژگی‌هاي‌ خودرا با توجه بـه فصول خاص بـه حیوان اختصاص داده شده منتقل میکنند. بـه‌عنوان‌مثال آب منبع تغذیه و نماد روان بودن و حرکت اسـت، بـه این معنا کـه ببر آبی ممکن اسـت امسال را سال خوبی برای تغییر و حرکت روبه‌جلو بداند.

تعریفی از یین و یانگ

یین و یانگ نشان ‌دهنده ویژگی‌هاي‌ زنانه و مردانه هستند. یین، سمت سیاه نماد، در طبیعت خود زنانه اسـت و با عناصر طبیعت مانند آب، ماه و تاریکی شب مرتبط اسـت.یانگ، سمت سفید نماد، مردانه اسـت و بـه‌عنوان گرم، فعال و آتشین شناخته می شود. همچنین با خورشید و روشنایی همراه اسـت.

هر علامت حیوانی با صفات متناوب یین و یانگ همراه اسـت. یانگ موش، یین گاو، یانگ ببر، یین خرگوش و الی‌آخر. این بیشتر ویژگی‌هاي‌ مربوط بـه هر حیوان و درنتیجه شخص را نشان میدهد و نشان ‌دهنده این فلسفه اسـت کـه خوب نمی تواند بدون بد وجود داشته باشد و نور بدون تاریکی.

2022 چگونه سالی است؟ | طالع بینی سال 1401 | طالع بینی سال ببر

سال ببر چگونه سالی است؟

همانگونه کـه میدانید ببرها حیواناتی شجاع، بیرحم، قوی، و وحشت آور هستند و نماد قدرت و تکبر هستند. در زمانهای قدیم، مردم طبق معمولً پادشاهان و فرمانروایان رابا این حیوان مقایسه میکردند.امیدواریم سال جدیدی کـه پیش رو داریم فرمانروایان کشور با شجاعت و قدرت هر چه بیشتر کشورمان ایران را آباد کنند.

شعار ببر: «من پیروز میشوم»

در فرهنگ چینی «طالع بینی چینی» ببرها بـه عنوان سرپرست کودکان دیده میشوند. نوزادان و کودکان برای محافظت در برابر ارواح شیطانی، کفش و کلاه با طرح ببر می‌پوشند
ببرها افرادی شجاع و فعال هستند کـه عاشق یک چالش و ماجراجویی خوب در زندگی هستند.

خصوصیات کلی متولدین سال ببر

ببرها مهربان و خیرخواه هستند. برای ببرها ؛ موسیقی جاز یا چیزهای دیگری کـه تخیل را فرا می‌خوانند برای انها خوب اسـت.
آن ها بندرت احساس خستگی می کنند و احساسات غنی دارند. هرچند ؛ گاهی اوقات ؛ آن ها تصمیمات بی رحمی می گیرند و بازرسی انها دشوار اسـت.
اما مهم نیست کـه چقدر با مشکلات یا موانع روبه‌رو هستند ؛ انها هرگز تسلیم نخواهند شد. در پایان ؛ ببرها با یک زندگی متوسط ​​زندگی می کنند – در زندگی انها، اوقات شادی ؛ غم و گاهی ناامیدی وجوددارد.

خصوصیات مردان متولد سال ببر

مردانی کـه درسال ببر بـه دنیا آمده اند، روحیه ماجراجویانه اي دارند. چیزی کـه خطرناک تر اسـت ؛ بیشتر میخواهند ان را امتحان کنند. آن ها از بیان خود نمی‌ترسند و می‌توانند در کار پرخاشگر باشند.بعضی اوقات اعتماد بـه نفس آن ها ارتباط با دیگران را دشوار می کند و از استانداردهای زیبایی بالایی برخوردار هستند. با این حال، آن ها تا حدی فاقد احساسات عاشقانه هستند و ممکن اسـت خانواده اي سرد و ناراضی ایجاد کنند.

زنان متولد سال ببر

زنانی کـه درسال ببر بـه دنیا آمده اند ؛ مسحور کننده هستند. انها آزادی بیان خودرا از طریق مد و کار دوست دارند. انها مانند یک گربه کوچک سرزنده و دوستانه هستند.با این حال ؛ انها همیشه پنجه هاي‌ خودرا تیز نگه می دارند.انها باهوش و صبور هستند، قادرند در هر محیطی عملکرد خوبی داشته باشند. آن ها همچنین با دادن آزادی و احترام بـه فرزندان، فرزندان بزرگی می سازند.

2022 چگونه سالی است؟ | طالع بینی سال 1401 | طالع بینی سال ببر

چیز هایی که برای متولدین ببر شانس می اورد:

اعداد : ۱؛ ۳؛ ۴

رنگ: خاکستری، آبی، سفید، نارنجی

گل : cineraria، آنتوریوم

جهت: جنوب، شرق، جنوب شرقی

متولدین عزیز سال ببر بـه موارد اشاره شده خوش شانس و بدشانس خودتان توجه کنید.

چیزهایی که برای متولدین ببر بدشناسی می اورد :

اعداد : ۶؛ ۷؛ ۸

رنگ : طلایی، نقره اي، قهوه اي، مشکی

جهت : شمال غربی

با شجاعت و اعتماد بـه نفس غیرمعمول، افرادی کـه درسال ببر متولد می‌شوند، رهبران طبیعی هستند و همیشه میتوانند با شجاعت ایده هاي‌ درخشان را در عمل پیاده کنند.انها همچنین سخاوتمند، پرشور و دارای احساس قوی عدالت هستند. ببرها هنگام ملاقات با افراد ضعیف یا مشاهده هر چیز ناعادلانه اي برمی خیزند و کمک می کنند.ببرها افرادی هستند کـه جرات عشق و نفرت دارند. اگر دوستی کار اشتباهی انجام دهد، ممکن اسـت مستقیماً بـه ان اشاره کند. جسارت همچنین آن ها را در زندگی یاغی، سرسخت و خودسر می کند و از این رو پذیرفتن توصیه هاي‌ دیگران برای انها راحت نیست.

نقاط قوت: شجاع، پرشور، خوش بین، عاشق چالش ها و ماجراجویی ها

نقاط ضعف: یاغی، با اعتماد بـه نفس بیش از حد، سرسخت، احساساتی

مردان ببر: اکثر مردان ببر در کار خوش بین و جاه طلب هستند. آن ها از وضعیت موجود راضی نیستند و برای تعالی تلاش می کنند. حتی در مواجهه با مشکلات، ببرها بـه اسانی تسلیم نخواهند شد و فقط بـه جلو می‌روند. علاوه بر این، آن ها هرگز یک‌بار حرف خودرا زیر پا نمی گذارند.

زنان ببر: زنان ببر در مراقبت از اعضای خانواده خوب هستند. آن ها مورد علاقه کودکان هستند و همیشه می‌توانند با بازی کردن و قصه گویی با انها بـه خوبی کنار بیایند. آن ها همچنین از زندگی لذت میبرند و ممکن اسـت آن ها را در مهمانی ها و فعالیت هاي‌ بیرون از خانه پیدا کنید. بـه جای تنها ماندن، ترجیح می دهند با مردم بمانند.

2022 چگونه سالی است؟ | طالع بینی سال 1401 | طالع بینی سال ببر

انواع شخصیت ها و ببر ها

ببرها با توجه بـه عناصر مختلف، شخصیت ها و ویژگی هاي‌ شخصیتی متفاوتی را نشان می دهند. در فرهنگ چینی، همه ی چیز از پنج عنصر از جمله چوب، آتش، زمین، فلز و آب تشکیل شده اسـت. برای یافتن نوع خود بـه نمودار زیر مراجعه کنید.

انواع سال هاي‌ تولد ویژگی هاي‌ شخصیتی کـه شـما دوستان سال تولد شمسی خودتان را بـه سال میلادی تبدیل کنید.

ببر چوبی ۱۹۱۴؛ ۱۹۷۴ فقط، دلسوز، مایل بـه کمک بـه ضعیفان، اما رد فرمان دیگران.
ببر آتش ۱۹۲۶؛ ۱۹۸۶ خوش بین، موثر در اجرا، مستقل و شجاع.
Earth Tiger ۱۹۳۸؛ ۱۹۹۸ سخت کوش، عملی، سرشار از روحیه مبتکرانه.
ببر فلزی ۱۹۵۰؛ ۲۰۱۰ فعال، جاه طلب، عاشق آزادی، مراقبت از خانواده.
ببر آبی ۱۹۶۲؛ ۲۰۲۲ با اعتماد بـه نفس، کنجکاو، پتانسیل یادگیری بالا. احتمالا با عزت نفس بالا

طالع بینی فروردین

طالع بینی چینی سال 2022 برای فروردین ماهی ها سال نسبتاً خوبی را پیش‌بینی می کند کـه انتظارات شـما تا حد زیادی برآورده می شود. سال 2022 سال ببر اسـت و برای فروردین ماهی ها خوش یمن اسـت. البته شاید در موارد مختلفی در زندگی رضایت پیدا نکنند اما بـه طور کل شرایط برای شان معمولی پیش می‌رود. گاهی اوقات ناامید میشوند اما باید خودشان را دوباره پیدا کنند.سختی هایي در پیش دارید کـه می توانید ان ها را کنار بزنید و خیلی شـما را بـه چالش نمی‌ کشد. آب یک عنصر قوی درسال 2022 برای شـما محسوب می‌ شود و از ان انرژی می‌ گیرید.

احتمالاً دراین سال دیگر تنها نباشید و زمان زیادی رابا دوستان نزدیک خود سپری کنید.ناامنی هایي را در زندگی عشقی و عاطفی احساس میکنید و باید در خودتان، انگیزه و قدرت مواجه شدن با مشکلات را ایجاد کنید و اعتماد بـه نفس تان را بالا ببرید.

هر اتفاقی کـه بیفتد، شـما نباید از انجام کار هاي‌ مهم کنار بکشید. ارزش هاي‌ خودرا بشناسید. از لحاظ کاری وضعیت خوبی پیدا می‌کنید و بـه تعادل می‌رسید. گاهی اوقات بـه صورت موقتی احساس ضعیف بودن بـه شـما دست می‌ دهد و استرس و اضطراب بـه شـما غلبه می کند اما باید از یک مشاور کمک بگیرید تا دوباره درایت و خوش ‌بینی خودرا برگردانید.با کمی انعطاف پذیری و هوش بالا می توانید از آسیب هاي‌ احتمالی پیش گیری کنید ودر بلند مدت بـه موفقیت ‌هاي‌ بزرگی برسید.

طالع بینی اردیبهشت

سال 2022 برای اردیبهشت ماهی ها سرشار از کشمکش، جنگ و جدل و تلاش هاي‌ بسیار زیاد اسـت کـه آن ها می‌خواهند از خودشان خیلی مراقبت کنند و کارهای بزرگی انجام دهند. در طول این سال اردیبهشت ماهی ها پاسخ سوالات خودرا پیدا می‌ کنند، مسیر و جهت اصلی زندگی خودرا می شناسند. در مسیر کاری کار هاي‌ بزرگی انجام می دهند؛ حتی ممکن اسـت جهت و مسیر خودرا تغییر دهند و بیشتر روی مسائل مالی تمرکز می کنند.

شاید گاهی اوقات در انجام کار هاي‌ نوآورانه شکست بخورند اما دوباره خودشان را پیدا می‌ کنند. انها کارفرمای خودشان میشوند. حتی ممکن اسـت شهر یا کشور خودرا ترک کنند و کار هاي‌ جدیدی انجام دهند.

ان ها مجبورند از ترکیب خانواده و زندگی شغلی خود چیز جدیدی ایجاد کنند. باید خیلی مراقب و محافظه‌کارانه عمل کنند. طبق معمولً کار را بـه عشق ترجیح می دهند. در سختی ها تسلیم نمی‌شوند و توصیه ما بـه اردیبهشتی ها این اسـت کـه درسال جدید برای انجام کار هاي‌ ماجراجویانه‌ي یک همراه داشته باشند تا انگیزه شان از بین نرود. خوشبختانه انتخاب هاي‌ خوبی خواهند داشت و اقداماتشان بـه موفقیت می‌ رسد و می‌ توانند پازل زندگی خودرا تکمیل کنند و کاملاً روی پای خودشان بایستند.

خرداد

سال 2022 برای خرداد ماهی ها ترکیبی از اتفاقات مختلف اسـت. بعضی از تصمیماتشان با موفقیت هاي‌ خیلی بزرگ و بعضی ها با شکست هاي‌ بزرگ مواجه می‌ شود. در مورد کار و شغل باید روی تخصص خودشان تمرکز کنند و بـه دنبال کاری غیر از این نروند. باید کمی رقابتی عمل کنند، خودشان را ارتقا دهند و مراقب آینده شغلی خود باشند. باید کمی عمیق تر فکر کنند. اگر لازم اسـت محل کار خودرا تغییر دهند.

باید با اعتماد بـه نفس در قرار هاي‌ ملاقات و گفت و گو‌ هاي‌ شغلی آماده شوند تا تصمیم درست بگیرند. سخنرانی هاي‌ انگیزشی می‌ تواند تا حد زیادی بـه ان ها کمک کند. باید سعی کنند منابع مالی را بـه بهترین شکل ممکن مدیریت کنند و از بهترین فرصت هاي‌ زندگی کمک بگیرند.

خیلی تعهدات مالی پر از ریسک و خطر نداشته باشند. باید مراقب بدشانسی ها باشند ودر نتیجه هیچ تصمیم غیر منطقی نگیرند و بـه شانس تکیه نکنند، زیرا امسال از لحاظ شانس، اتفاقات خوبی برایشان نمی افتد. اگر بخواهند تصمیم ناگهانی بگیرند و بـه یک‌باره تصمیم بـه سفر بـه بيرون از کشور داشته باشند، احتمالاً پشیمان میشوند. باید سعی کنند کـه قدم هاي‌ کوچک و موثر بردارند و بـه طور ناگهانی بلندپروازی نکنند.

طالع بینی تیر

سال 2022 برای تیر ماهی ها سال معمولی اسـت‌ کاری کـه آن ها باید انجام دهند، این اسـت کـه انتظارات خودرا در زندگی کمتر کنند، شرایط همسر را بیشتر درک کنند و باید در محیط هاي‌ اجتماعی بیشتر قرار بگیرند. خودشان هم تلاش کنند تا ناامید نشوند و بتوانند درکنار یک دیگر زندگی را بسازند.تیر ماهی ها باید باهوش عمل کنند، دقت خودرا در مدیریت اموال و پول هایشان افزایش دهند و باید برای خودشان شغلی ایجاد کنند و مهارت هاي‌ خودرا ارتقا دهند.تیرماهی ها باید همیشه جنبه و ماهیت بخشنده اي داشته باشند و سعی کنند کـه روی خودشان تکیه کنند، روی پای خودشان بایستند و اطلاعات خودرا با دیگران بـه اشتراک بگذارند.

توصیه اي کـه برای افراد تیر ماهی درسال 2022 داریم، این اسـت کـه بـه دنبال یک کار جدید باشند و خیلی بـه دیگران وابسته نباشند.از طرفی از موقعیتی کـه همین حالا در شغل خود دارند، محافظت کنند. ممکن اسـت کـه جدایی موقت در رابطه عاشقانه داشته باشند و با کشمکش هاي‌ زیادی مواجه شوند. مشاوره می تواند وضعیت شان را بهتر کند اما نکته‌اي کـه باید درنظر بگیرند، این اسـت کـه از هیچ اتفاقی نترسند و بـه خودشان ایمان داشته باشند و مسائل را بیش از حد برای خودشان سخت و جدی نکنند و کاملاً با احتیاط رفتار کنند.

طالع بینی مرداد

سال 2022 برای مرداد ماهی ها پر از چالش از لحاظ شغلی اسـت. ان ها میتوانند در زمینه مالی اتفاقات هیجان انگیزی را تجربه کنند. از لحاظ احساسی ساختار زندگی شان تغییر می کند. میتوانند یکی از بهترین حمایت کنندگان از اطرافیانشان باشند ‌. باید کمی بـه خودشان فشار بیاورند و خودشان را قوی کنند‌ تا در برابر مشکلات زندگی مقاوم تر باشند.مرداد ماهی ها درسال 2022 تصمیمات سختی پیش روی خود دارند. طبق معمولً پروژه‌ هاي‌ خودرا بـه تعویق می‌ اندازند کـه بعدا باعث پشیمانی شان می شود. موانع کمی بر سر راهشان قرار می‌گیرد کـه ان ها رابا موفقیت کنار می‌ گذارند‌ و بـه رضایت حداکثری می‌رسند. البته گاهی اوقات تصمیمات غلطی هم می گیرند و احساس پشیمانی می کنند. علت ان هم احساسی عمل کردن اسـت.

طبق معمولً مرداد ماهی ها درسال آینده پروژه‌ هاي‌ خودرا بـه تعویق می‌ اندازند و نمی‌ توانند خیلی قوی باشند و از لحاظ مالی هم بـه مشکل بر میخورند‌.در روابط اجتماعی فرصت‌ هاي‌ زیادی برایشان اتفاق می‌ افتد کـه روی خودشان سرمایه گذاری کنند و استعداد خودرا بـه دیگران نشان دهند. احتمالاً با کسی کـه دوستش دارند، دچار اختلاف میشوند و از لحاظ احساسی مشکلات زیادی سر راهشان قرار میگیرد اما باید سعی کنند قوی باشند، خجالت را کنار بگذارند و احساسات خودرا مدیریت کنند.

طالع بینی شهریور

شهریور ماهی ها درسال 2022 اوضاع پیچیده و بـه هم ریخته اي دارند. ان ها تجارب مختلفی را دراین سال پشت سر می گذارند. حتی بعضی از ان ها بـه شغل معلمی هم رو می آورند و این می‌ تواند فواید زیادی درسال جدید برایشان داشته باشد.شهریور ماهی ها درسال جدید بـه آرزوهای خودشان می‌ رسند و تا حد خوبی پیشرفت می‌ کنند. از لحاظ شغلی پیشنهادات زیادی دارند. باید از ابزار و امکانات خود استفاده کنند تا بتوانند کار هاي‌ بهتر و پرسودتری را بـه انجام برسانند.

نکته ‌اي کـه باید بـه ان توجه کنند، این اسـت کـه در کار خود ثابت قدم بمانند، عوامل حواس پرتی را از خودشان دور کنند و خوشگذرانی هاي‌ خودرا کم تر کنند و همیشه حساب شده عمل کنند. این افراد باید بپذیرند کـه برای موفقیت گاهی اوقات باید محدود باشند. باید با همسرشان درکنار یک دیگر تلاش کنند و عامل انگیزه بخشی بـه هم باشند و استقامت و پایداری خودرا افزایش دهند.

شاید در رابطه عاطفی با همسر دچار مشکل شوند و از او فاصله بگیرند اما باید بدانند کـه اینکار هیچ نتیجه اي نمی‌دهد و ممکن اسـت در نهایت منجر بـه جدایی شان شود. حس انتقام جویی در ان ها بـه شدت قوی خواهد بود اما از انجامش پشیمان خواهند شد. مهم‌ترین کاری کـه باید انجام دهند، این اسـت کـه کمی مکث کنند، نقطه تعادل را در زندگی پیدا کنند و بدانند کـه واقعاً چه می‌خواهند و تمام تلاش شان را برای ان هدف مشخص بـه کار بگیرند.

2022 چگونه سالی است؟ | طالع بینی سال 1401 | طالع بینی سال ببر

طالع بینی مهر

سال 2022 برای مهر ماهی ها سالی پر از هیجان اسـت. این افراد دراین سال خوش بینی زیادی بـه زندگی دارند. ماجراجویی هاي‌ زیادی انجام می‌ دهند و شاید تاخیر در بعضی از کارها شرایط را برایشان سخت کند اما بالاخره در لحظات آخر راه حل هاي‌ مفید پیدا می‌ کنند. خیلی خوب بـه موانع و مشکلات زندگی غلبه می‌ کنند و هر کاری را تا انتها پیش می ‌برند.از لحاظ کاری اگر کمی مطالعه داشته باشند و از افراد متخصص مشاوره بگیرند، بـه همه ی اهداف خود می‌ رسند. احتمالاً درآمدشان افزایش پیدا می‌ کند، ارتقای شغلی می‌ گیرند و پاداش تلاش هایشان بـه ان ها داده می‌ شود.

مهر ماهی هایي کـه محصل هستند، پیشرفت زیادی را تجربه می کنند. کلاً مهر ماهی ها درسال 2022 از لحاظ امرار معاش رضایت حداکثری را پیدا می کنند. البته بعضی از ان ها از لحاظ احساسی و عاطفی تصمیماتشان کمی نگران کننده می‌ شود و شاید ان ها رابا شکست مواجه کند اما خوشبختانه این شکست ها خیلی عمیق نیست و می‌ توانند دوباره خودشان را پیدا کنند.مهم تر از همه ی این کـه مهر ماهی ها باید یاد بگیرند کـه صبور باشند ودر ازدواج طرف مقابل را محدود نکنند و با او همراه و همدل باشند.

طالع بینی آبان

سال 2022 برای آبان ماهی ها سال ریکاوری و خوش بینی اسـت. یعنی اگر بیماری داشته باشند یا از لحاظ ذهنی دل مشغولی هایي داشته باشند، همه ی این‌ها ریکاوری و ترمیم می شود. ان ها درسال گذشته مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته اند و باید بدانند کـه درسال جدید تمام اتفاقات بد پایان می‌یابد و می‌ توانند بـه آسایش و اسانی برسند. کاملاً توانایی مقابله بر مشکلات و موانع زندگی را دارند. خوش شانسی هاي‌ زیادی می‌ آورند ودر سرمایه گذاری هاي‌ خود سود زیادی می کنند و می ‌توانند حداکثر شادی، نشاط و موفقیت را تجربه کنند و خوشبختانه انگیزه‌ شان هم بالا می‌رود و بیشتر تلاش می کنند.

پس انداز هاي‌ِ سال گذشته ان ها؛ درسالِ جدید خیلی بـه دردشان میخورد. حساب بانکی ان ها پر از پول می شود و‌ از لحاظ مالی کاملاً مستقل می‌شوند و میتوانند از دیگران هم حمایت کنند. البته خبری از ازدواج درسال جدید برای ان ها نیست اما ممکن اسـت درگیر یک رابطه عاشقانه شوند. آبان ماهی ها درسال جدید نباید چشم‌ و گوش‌ بسته بـه دیگران اعتماد کنند. باید سعی کنند کـه معاشرت بیشتری داشته باشند تا ان ها را بهتر بشناسند.

طالع بینی آذر

شرایط آذر ماهی ها درسال 2022 کمی پیچیده یا کلافه کننده می شود. چالش هاي‌ زیادی پیش رو دارند. باید از خودشان بیشتر مراقبت کنند ودر دوره زمانی گیر می کنند کـه اتفاقات سخت، مشکلات و ناامنی‌ هاي‌ بـه ان ها غلبه می‌ کند.از لحاظ کاری باید تلاش شان را بیشتر از حالت معمولی کنند. احتمالاً نتایج کم تری هم می‌ گیرند اما باید هر طور کـه شده، گلیم خودرا از آب بیرون بکشند. تمایل ان ها بـه رقابت جویی درسال 2022 خیلی شدید می‌ شود‌.

هنگامی کـه از لحاظ ایده با تیم و گروه خود اختلاف نظر داشته باشند، خشمگین میشوند. ان ها باید سعی کنند کـه آرامش داشته باشند تا بتوانند بازی را برنده شوند. بـه دنبال انتقام هستند اما خودشان قربانی انتقام می‌ شوند.توصیه ما بـه آذر ماهی ها درسال جدید این اسـت کـه صبر خودرا افزایش دهند‌ و از چیزهایی کـه آن ها را خشمگین می‌ کند فاصله بگیرند. اگر خیلی فشار بـه ان ها وارد شود، باید مدتی سفر کنند. درسال آینده هیچ سرمایه گذاری مطمئنی را بـه تعویق نیندازند و حتماً با مشورت افراد با تجربه کارهای بزرگی را بـه انجام برسانند.

مطمئن باشند کـه توانایی غلبه بـه سختی‌ ها و مشکلات را دارند‌؛ فقط باید ریلکس کنند و آرامش داشته باشند. درسال جدید خیلی خوب میتوانند روی دیگران تاثیر بگذارند و حتی از هر اتفاق ناخوشایندی، بهترین استفاده و نتیجه گیری را داشته باشند.

طالع بینی دی

سال 2022 برای دی ماهی ها سالی پر از شادابی و سرزندگی اسـت. ان ها می‌ توانند دوباره خودشان را پیدا کنند و می‌ توانند از خودشان مراقبت کنند. بـه اسانی و آرامش حداکثری برسند‌ و دوباره شروع بـه انجام کارهای جدید کنند و احتمالاً انگیزه بگیرند تا اهداف جدیدی برای خودشان ایجاد کنند.ان ها اولویت هاي‌ خودرا دراین سال پیدا می کنند و کمی نگران هستند اما در نهایت اتفاقات خوبی برایشان رخ می دهد. امسال سال تغییر دی ماهی ها اسـت.ان ها کاملا از لحاظ انرژی پر ارتعاش می‌ شوند و می‌ توانند عامل انگیزه و آرامش بـه دیگران باشند.

ان ها درسال جدید نماد کامل تغییر شخصیتی و حتی تغییر شغلی هم هستند. در اواسط سال از لحاظ مالی تصمیمات خوبی می گیرند و وضع مالی شان بـه شدت ارتقا پیدا می‌ کند.‌ سرعت ثروتمند شدن ان ها بـه شدت بالا میرود و متوجه می‌شوند کـه چه قدر استعداد دارند اما ممکن اسـت از لحاظ عشقی و رمانتیک کمی ناپایدار شوند و اتفاقات خوبی برای شان رخ ندهد؛ اما در نهایت همه ی چیز بـه نفع ان ها تمام می شود؛ بـه شرطی کـه بدبین نباشند و اعتماد بـه نفسشان را بالا ببرند.

طالع بینی بهمن

سال 2022 برای بهمن ماهی ها سالی پر از زیبایی، غافلگیری و سوپرایز هاي‌ بسیار جذاب اسـت. ان ها دراین سال احساس قدرت بسیار بالایی دارند و با دوستان شان زمان زیادی را درکنار هم سپری می‌ کنند. ان ها شبیه بـه یک نگین در هر مجلسی می‌ درخشند و‌ در هر کاری کـه تلاش و اراده داشته باشند، بـه موفقیت می‌ رسند. سرمایه‌ گذاری‌ هاي‌ ان ها نتیجه می دهد و می‌توانند بـه عنوان یک زن یا یک مرد، کاملا موفق شده و بـه سایرین دیگران تبدیل شوند.

از لحاظ مالی تعادل پیدا می‌ کنند و سرمایه‌ گذاری‌ هایشان سود می‌ دهد.توصیه ما این اسـت کـه از لحاظ تحصیلی و علمی خودشان را ارتقا دهند. حس رقابت جویی را در خودشان ایجاد کنند. خیلی بـه ظاهر اهمیت ندهند ودر سطح اجتماع تاثیرگذار باشند و سعی کنند کارهای فرهنگی بـه انجام برسانند.البته ممکن اسـت بعضی از بهمن ماهی ها درسال جدید بـه مشکلات قلبی دچار شوند اما بی شک با پیگیری‌؛ همه ی چیز التیام پیدا می‌ کند.

شاید بتوانند عشق واقعی زندگی خودرا پیدا کنند ودر کنار او موفقیت هاي‌ بزرگی را رقم بزنند. البته بـه خاطر غروری کـه دارند، احتمالاً فرصت هاي‌ عشقی را از دست می دهند و بهتر اسـت کـه در رفتارشان تجدید نظر داشته باشند. برای خودشان بیشتر زمان بگذارند و خودرا بهتر بشناسند.بـه طور کلی زندگی ان ها درسال جدید بسیار خوب پیش خواهد رفت.

طالع بینی اسفند

سال 2022 برای اسفند ماهی ها پر از هیجان اسـت. انرژیِ ان ها درسال جدید خیلی افزایش پیدا می کند. کارهای تاثیرگذاری انجام می دهند و تصمیمات خوبی می گیرند.‌ احساس می‌ کنند کـه از لحاظ روحی و روانی ظرفیت شان افزایش پیدا کرده ودر شرایط سخت و پیچیده خیلی قوی عمل می‌ کنند‌. از لحاظ شغلی بـه یک وضعیت پایدار می‌ رسند و می‌ توانند قرض‌ ها و بدهی‌ هاي‌ خودرا پرداخت کنند.ان ها درسال جدید اهداف واضح و مشخصی دارند و می دانند کـه باید چه مسیری را در پیش بگیرند تا بـه ان‌ها برسند.

شاید نسبت بـه زندگی شخصی و عاطفی کمی بی توجه شوند و از این موضوع پشیمان خواهند شد.توصیه ما این اسـت کـه بـه تعهدات خود بعد از ازدواج بیشتر پایبند بمانند. شاید هزینه‌ هاي‌ غیر منتظره برای ان ها رخ بدهد اما خوشبختانه توان مدیریت شان را دارند.در پروژه‌ هاي‌ جدیدی سرمایه‌گذاری می‌ کنند. از احساسات خودشان فاصله می ‌‌گیرند. گاهی اوقات تلخ میشوند اما دوباره بـه ماهیت لطیف و مهربان خود برمی‌ گردند.

اسفند ماهی ها درسال جدید میتوانند پیشنهادات خوبی برای دیگران داشته باشند و باید فکر خودرا از لحاظ پولی و مالی بـه کار بیندازند و کمی ریسک پذیر باشند. باید عامل امید‌بخشی بـه دیگران باشند.در نهایت تمام کاریِ کـه باید انجام دهند، این اسـت کـه بین احساس و منطق خود تعادل ایجاد کنند.

نوشته 2022 چگونه سالی است؟ | طالع بینی سال 1401 | طالع بینی سال ببر اولین بار در تالاب. پدیدار شد.